آزمون آنلاین 25

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111114

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : دستور زبان فارسی, واژه, آرایه های ادبی, شکر نعمت, پیوست آرایه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
موضوعی
تعداد سوال
15
زمان پاسخ دهی
13 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۷-۰۷آزمون های پیشنهادی

ریاضی 3 1

کد: 11298
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
موضوعی

تمرینی دو درس یک

کد: 66120102
دوازدهم متوسطه
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

هندسه - تلفیقی

کد: 19021111338
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تلفیقی

کد: 19021111361
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع