آزمون آنلاین گفتار یک زیست دوازدهم

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111124

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : نوکلئیک اسیدها

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زیست شناسی
نوع آزمون
موضوعی
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
15 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۷-۲۰آزمون های پیشنهادی

درس دو - پایه ی دوازدهم

کد: 55120205
دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
جامع

برهمکنش موج ها

کد: 44120402
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
موضوعی

فیزیک1

کد: 5011
یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
موضوعی

تمرینی یک درس یک

کد: 66120101
دوازدهم متوسطه
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده