آزمون آنلاین Gh

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111127

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : قرابت معنایی, در حقیقت عشق, دماوندیه, نیکی, خوان عدل, تاریخ ادبیات, واژه, آرایه های ادبی, از پاریز تا پاریس, فصل شکوفایی, دستور زبان فارسی, در کوی عاشقان

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
15
زمان پاسخ دهی
13 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۷-۲۱آزمون های پیشنهادی

جامع - تلفیقی

کد: 19021111395
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

جامع - تلفیقی

کد: 19021111356
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

جامع - تلفیقی

کد: 19021111349
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

جامع - تلفیقی

کد: 19021111388
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع