آزمون آنلاین مفهوم تابع و تابع قدرمطلق

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111148

  پایه تحصیلی: دهم متوسطه , یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی، ریاضی

  موضوع آزمون : مفهوم تابع, انواع توابع

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
30 دقیقه
مبلغ
11,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۷-۲۸آزمون های پیشنهادی

آزمون جمع بندی

کد: 10021
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
جمع بندی

هوش نمایشگاه

کد: 980800
هفتم متوسطه, هشتم متوسطه, نهم متوسطه, دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
هوش و استعداد تحلیلی
نوع آزمون
جامع

آزمون جمع بندی

کد: 10016
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جمع بندی

آزمون جمع بندی

کد: 10061
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
جمع بندی