آزمون آنلاین عربی دوازدهم درس دوم

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111169

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : حال (قید حالت), مبحث اعداد

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۸-۱۵آزمون های پیشنهادی

آزمون جمع بندی

کد: 10022
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
جمع بندی

کاربرد مشتق - تلفیقی

کد: 19021111319
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

مثلثات - تلفیقی

کد: 19021111255
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

هندسه - تلفیقی

کد: 19021111337
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده