آزمون آنلاین عربی دوازدهم درس دوم

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111169

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : حال (قید حالت), مبحث اعداد

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۸-۱۵آزمون های پیشنهادی

کاربرد مشتق - تلفیقی

کد: 19021111322
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آشنایی با نظریۀ اعداد

کد: 19021111997
دوازدهم متوسطه
گسسته
نوع آزمون
طبقه بندی شده

فیزیک3فصل1

کد: 329910
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

بردارها

کد: 19021111936
دوازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده