آزمون آنلاین زیست12

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111192

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : نوکلئیک اسیدها, به سوی پروتئین ها, تنظیم بیان ژن, انواع صفات

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زیست شناسی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
15 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۹-۰۸آزمون های پیشنهادی

زیست دوازدهم - DNA

کد: 22120012
دوازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
موضوعی

Vocab10

کد: 19021111199
دهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
جامع

درس یک - پایه ی دوازدهم

کد: 55120107
دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس دو - پایه ی دوازدهم

کد: 55120201
دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
جامع