آزمون آنلاین زیست12

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111192

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : نوکلئیک اسیدها, به سوی پروتئین ها, تنظیم بیان ژن, انواع صفات

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زیست شناسی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
15 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۹-۰۸آزمون های پیشنهادی

آزمون جمع بندی

کد: 10015
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جمع بندی

آشنایی با مقاطع مخروطی

کد: 19021111918
دوازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تلفیقی

کد: 19021112063
دوازدهم متوسطه
گسسته
نوع آزمون
جامع

جامع - تلفیقی

کد: 19021111362
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع