آزمون آنلاین chapter3

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111202

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : ساختار دستگاه عصبی, حواس ویژه

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زیست شناسی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب
تعداد سوال
3
زمان پاسخ دهی
10 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۹-۱۱آزمون های پیشنهادی

دایـره

کد: 19021111685
یازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون جمع بندی

کد: 10062
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
جمع بندی

تبدیلهای هندسی و کاربردها

کد: 19021111760
یازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تابع

کد: 19021112277
یازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده