آزمون آنلاین در امواج سند

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111207

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : واژه, در امواج سند, قرابت معنایی, آرایه های ادبی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
13
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۰۹-۱۵



آزمون های پیشنهادی

حد و پیوستگی - کنکوری

کد: 1375
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

حد و پیوستگی - کنکوری

کد: 2508
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

ادبیات یازدهم

کد: 11035
یازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

ریاضی یازدهم

کد: 11086
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب