آزمون آنلاین تابع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111236

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : ترکیب توابع, توابع چندجمله ای - توابع صعودی و نزولی

  فصل : فصل اول

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

شیمی 3- فصل 3 - تا صفحۀ 79

کد: 11120330
دوازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

مشتق - تلفیقی

کد: 19021111286
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

احتمال - تلفیقی

کد: 19021111344
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آرایه

کد: 905555
دوازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده