آزمون آنلاین تابع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111240

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : وارون تابع, ترکیب توابع, توابع چندجمله ای - توابع صعودی و نزولی

  فصل : فصل اول

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

هندسه - تلفیقی

کد: 19021111330
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون جمع بندی

کد: 10025
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
جمع بندی

حد - تلفیقی

کد: 19021111279
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 3 فصل 1

کد: 33120103
دوازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده