آزمون آنلاین حد - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111276

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : حد بی نهایت, حد در بی نهایت

  فصل : فصل سوم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

مشتق - تلفیقی

کد: 19021111306
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تلفیقی

کد: 19021111347
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

جامع - تلفیقی

کد: 19021111397
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

هندسه - تلفیقی

کد: 19021111331
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده