آزمون آنلاین مشتق - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111287

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : مشتق پذیری و پیوستگی, آهنگ تغییر, آشنایی با مفهوم مشتق

  فصل : فصل چهارم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

عربی ترجمه

کد: 90555
دوازدهم متوسطه
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تلفیقی

کد: 19021111353
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

Grammar 12

کد: 19021111196
دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
جامع

جامع - تلفیقی

کد: 19021111398
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع