آزمون آنلاین هندسه - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111333

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : تفکر تجسمی و آشنایی با مقاطع مخروطی, دایره

  فصل : فصل ششم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

جامع - تلفیقی

کد: 19021111379
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

حد - تلفیقی

کد: 19021111268
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تلفیقی

کد: 19021111347
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

تمرینی 2 فصل 2

کد: 33120202
دوازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده