آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111381

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : ترکیب توابع, قانون احتمال کل

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
30
زمان پاسخ دهی
50 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

شیمی3 فصل4

کد: 52994
دوازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

مشتق - تلفیقی

کد: 19021111303
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

فیزیک هسته ای

کد: 44120601
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

آمار و احتمال

کد: 19021112198
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده