آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111381

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : ترکیب توابع, قانون احتمال کل

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
30
زمان پاسخ دهی
50 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

کاربرد مشتق - تلفیقی

کد: 19021111313
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

شیمی 3- فصل 3 - تا صفحۀ 79

کد: 11120330
دوازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

ادبیات (دماوندیه)

کد: 19021111176
دوازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
موضوعی

هندسه - تلفیقی

کد: 19021111338
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده