آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021111415

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
30
زمان پاسخ دهی
50 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۰-۱۵آزمون های پیشنهادی

جامع - تلفیقی

کد: 19021111360
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

جامع - تلفیقی

کد: 19021111382
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

شیمی 12 - بخش 2 - تا برقکافت

کد: 11120201
دوازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

جامع - تلفیقی

کد: 19021111381
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع