آزمون آنلاین حد و پیوستگی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112343

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : محاسبه حد توابع کسری, پیوستگی, حدهای یک طرفه, مفهوم حد و فرآیندهای حدی

  فصل : فصل پنجم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

تابع

کد: 19021112281
یازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آمار و احتمال - تألیفی

کد: 2937
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

دایـره

کد: 19021111667
یازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تلفیقی

کد: 19021112378
یازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
جامع