آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112383

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : وارون تابع

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
40 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

آمار توصیفی - تألیفی

کد: 1635
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 8 فیزیک 11 جامع فصل 1

کد: 44110108
یازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

دایـره

کد: 19021111680
یازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده

فیزیک1

کد: 5011
یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب