آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112390

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : ویژگی های لگاریتم و حل معادلات لگاریتمی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
40 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

جامع - تألیفی

کد: 1770
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

تبدیلهای هندسی و کاربردها

کد: 19021111750
یازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تابع

کد: 19021112299
یازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده

دایـره

کد: 19021111673
یازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده