آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112410

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : محاسبه حد توابع کسری, روابط مثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا, تابع نمایی, انواع تابع, معادلات درجه دوم, نسبت های مثلثاتی برخی زوایا, وارون تابع, ویژگی های لگاریتم و حل معادلات لگاریتمی, آشنایی با هندسه تحلیلی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
40 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

توابع نمایی و لگاریتم - تألیفی

کد: 1171
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تلفیقی

کد: 19021112366
یازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
جامع

دایـره

کد: 19021111691
یازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده

هندسه تحلیلی و جبر - تألیفی

کد: 2531
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده