آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112419

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : حدهای یک طرفه, قدرمطلق و ویژگی های آن, نسبت های مثلثاتی برخی زوایا, مفهوم حد و فرآیندهای حدی, ویژگی های لگاریتم و حل معادلات لگاریتمی, مجموع جملات دنباله های حسابی و هندسی, معادلات درجه دوم, وارون تابع, آشنایی بیشتر با تابع, انواع تابع

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
40 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

جامع - تلفیقی

کد: 19021112359
یازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
جامع

ریاضی 1298

کد: 1298
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

آمار

کد: 19021112177
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

حد و پیوستگی

کد: 2263
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده