آزمون آنلاین مشتق

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112469

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : مشتق پذیری و پیوستگی, آشنایی با مفهوم مشتق, آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه ای تغییر

  فصل : فصل چهارم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

تابع

کد: 19021112425
دوازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده

مشتق

کد: 19021112463
دوازدهم متوسطه
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده

هندسه - تلفیقی

کد: 19021111333
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

مثلثات - تلفیقی

کد: 19021111256
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده