آزمون آنلاین کاربردهای مشتق

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112497

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : اکسترمم های یک تابع و توابع صعودی و نزولی, رسم نمودار تابع, جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطه عطف آن

  فصل : فصل پنجم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

سهمی2

کد: 281198
دوازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

تابع - تلفیقی

کد: 19021111226
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

نی نامه 2

کد: 19021111210
دوازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

ماتریس و کاربردها

کد: 19021111881
دوازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده