آزمون آنلاین کاربردهای مشتق

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112503

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : رسم نمودار تابع, جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطه عطف آن, اکسترمم های یک تابع و توابع صعودی و نزولی

  فصل : فصل پنجم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

درس دو - پایه ی دوازدهم

کد: 55120209
دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
جامع

تابع - تلفیقی

کد: 19021111252
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تلفیقی

کد: 19021111402
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

جامع - تلفیقی

کد: 19021111381
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع