آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112510

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : تابع درجه سوم، توابع یکنوا و بخش پذیری و تقسیم, آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه ای تغییر

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
40 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

ترکیبیات (شمارش)

کد: 19021112043
دوازدهم متوسطه
گسسته
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تلفیقی

کد: 19021111408
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

جامع - تلفیقی

کد: 19021111981
دوازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
جامع

فیزیک12

کد: 19021111437
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
سفارشی داوطلب