آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112537

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : مشتق پذیری و پیوستگی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
40 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

دینی12

کد: 19021111440
دوازدهم متوسطه
دین و زندگی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

درس یک - پایه ی دوازدهم

کد: 55120101
دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

موضوعی1

کد: 300001
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

ادبیات12

کد: 19021111113
دوازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
موضوعی