آزمون آنلاین جامع - تلفیقی

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112554

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: ریاضی

  موضوع آزمون : مشتق پذیری و پیوستگی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
حسابان
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
40 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۰۶آزمون های پیشنهادی

آشنایی با نظریۀ اعداد

کد: 19021112005
دوازدهم متوسطه
گسسته
نوع آزمون
طبقه بندی شده

کاربرد مشتق - تلفیقی

کد: 19021111310
دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

ماتریس و کاربردها

کد: 19021111878
دوازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده

گراف و مدلسازی

کد: 19021112036
دوازدهم متوسطه
گسسته
نوع آزمون
طبقه بندی شده