آزمون آنلاین بازی با اعداد

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112575

  پایه تحصیلی: نهم متوسطه

  موضوع آزمون : رابطه ی اعداد

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب
تعداد سوال
30
زمان پاسخ دهی
60 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۲۱آزمون های پیشنهادی

آزمون جمع بندی

کد: 100142
نهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
تیزهوشان

عبارت های جبری - مسابقات

کد: 1913
نهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - مسابقات

کد: 2346
نهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
تیزهوشان

عبارت های جبری - مسابقات

کد: 2972
نهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده