آزمون آنلاین ادراک تصاویر 1

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112576

  پایه تحصیلی: نهم متوسطه

  موضوع آزمون : تکمیل اشکال, طبقه بندی اشکال, الگویابی تصویری, اشکال پنهان

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
هوش و استعداد تحلیلی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب
تعداد سوال
30
زمان پاسخ دهی
50 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۸-۱۲-۲۱آزمون های پیشنهادی

خط و معادله های خطی - مسابقات

کد: 1070
نهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

استدلال و اثبات در هندسه - مسابقات

کد: 705
نهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

توان وریشه - مسابقات

کد: 1723
نهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

عبارت های جبری - مسابقات

کد: 1149
نهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده