آزمون آنلاین z1024

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 19021112637

  پایه تحصیلی: دهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی

  موضوع آزمون : قلب, جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش, ساختار و عملکرد لوله گوارش, تنوع گردش مواد در جانداران, تنوع گوارش در جانداران, خون, یاخته و بافت جانوری

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زیست شناسی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب
تعداد سوال
30
زمان پاسخ دهی
45 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۹-۰۱-۰۳آزمون های پیشنهادی

کار با داده های آماری

کد: 19021112103
دهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

نمایش داده ها

کد: 19021112116
دهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تابع

کد: 19021112090
دهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تالیفی

کد: 2947
دهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع