آزمون آنلاین مستمر 4 فصل 2

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 2201110822

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : گیرنده های حسی, حواس ویژه, گیرنده های حسی جانوران

  فصل : فصل دوم

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زیست شناسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۸-۱۴آزمون های پیشنهادی

ادبیات فارسی

کد: 116
یازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 1 فصل 2

کد: 22110201
یازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

گام دوم آزمون 1 (تشخیصی)

کد: 8863
یازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
طبقه بندی شده

توابع نمایی و لگاریتم - تألیفی

کد: 1848
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده