آزمون آنلاین درس یک - پایه یازدهم

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 55110101

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : Word Definitions, Vocabulary, Grammar, Sentence Structure

  فصل : Lesson 1

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
15
زمان پاسخ دهی
12 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۱۸آزمون های پیشنهادی

احتمال - تألیفی

کد: 3628
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آمار توصیفی - تألیفی

کد: 2708
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده

هندسه تحلیلی و جبر - تألیفی

کد: 828
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جمع بندی یازدهم

کد: 10010
یازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
جمع بندی