آزمون آنلاین درس یک - پایه یازدهم

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 55110101

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : Word Definitions, Vocabulary, Grammar, Sentence Structure

  فصل : Lesson 1

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
15
زمان پاسخ دهی
12 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۱۸آزمون های پیشنهادی

جامع - تألیفی

کد: 3756
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
جامع

فصل 3 (ص 107 تا 119)

کد: 11110302
یازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون 11

کد: 9367
یازدهم متوسطه
علوم و فنون ادبی (انسانی)
نوع آزمون
جامع

جامع یازدهم

کد: 101002
یازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
جامع