آزمون آنلاین درس یک - پایه یازدهم

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 55110102

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  فصل : Lesson 1

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
14
زمان پاسخ دهی
15 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۱۸آزمون های پیشنهادی

احتمال - تألیفی

کد: 2655
یازدهم متوسطه
آمار و احتمال
نوع آزمون
طبقه بندی شده

شیمی یازدهم

کد: 11119
یازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

لگاریتم

کد: 41298
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب

آزمون13

کد: 9345
یازدهم متوسطه
علوم اجتماعی و جامعه شناسی
نوع آزمون
جامع