آزمون آنلاین درس سه - پایه یازدهم

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 55110304

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : درک مطلب, Cloze

  فصل : Lesson 3

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
14
زمان پاسخ دهی
15 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۲۸آزمون های پیشنهادی

جامع یازدهم

کد: 101012
یازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
جامع

آزمون جمع بندی

کد: 10026
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
جمع بندی

فیزیک یازدهم

کد: 11073
یازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون 14

کد: 2147483738
یازدهم متوسطه
علوم و فنون ادبی (انسانی)
نوع آزمون
جامع