آزمون آنلاین تمرینی 1 دین و زندگی 12 درس 1

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 77120101

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : هستی بخش

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
دین و زندگی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۸-۳۰آزمون های پیشنهادی

تمرینی 1 دین و زندکی 12 درس 2

کد: 77120201
دوازدهم متوسطه
دین و زندگی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

حرکت دایره ای

کد: 44120205
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
طبقه بندی شده

بر همکنش موجها

کد: 44120404
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
موضوعی

آزمون جمع بندی

کد: 10014
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جمع بندی