آزمون آنلاین تمرینی 3 دین و زندگی 12 درس 1

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 77120103

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : هستی بخش

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
دین و زندگی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۸-۳۰آزمون های پیشنهادی

تمرینی یک درس یک

کد: 66120101
دوازدهم متوسطه
عربی (عمومی)
نوع آزمون
طبقه بندی شده

نوسان ـ موج

کد: 44120306
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
موضوعی

دین وزندگی دوازدهم درس 1و2

کد: 77120000
دوازدهم متوسطه
دین و زندگی
نوع آزمون
موضوعی

تمرینی 2 دین و زندگی 12 درس 5

کد: 77120502
دوازدهم متوسطه
دین و زندگی
نوع آزمون
طبقه بندی شده