آزمون آنلاین تمرینی 3 دین و زندگی 12 درس 2

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 77120203

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : یگانه بی همتا

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
دین و زندگی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۸-۳۰آزمون های پیشنهادی

شماره3

کد: 22220023
دوازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

نوسان ـ موج

کد: 44120307
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
موضوعی

دینامیک

کد: 44120202
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
موضوعی

تمرینی 2 فصل 1

کد: 21120102
دوازدهم متوسطه
گسسته
نوع آزمون
طبقه بندی شده