آزمون آنلاین تمرینی 1 دین و زندگی 12 درس 4

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 77120401

  پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : فقط برای او

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
دین و زندگی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
18 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۹-۱۲آزمون های پیشنهادی

فیزیک

کد: 44120203
دوازدهم متوسطه
فیزیک
نوع آزمون
موضوعی

تمرینی 2 دین و زندگی 12 درس 5

کد: 77120502
دوازدهم متوسطه
دین و زندگی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون جمع بندی

کد: 10073
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
جمع بندی

درس یک - پایه ی دوازدهم

کد: 55120110
دوازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده