آزمون آنلاین تمرینی 1 درس 6

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 88110601

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  موضوع آزمون : پرورده ی عشق

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
18 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۲۴آزمون های پیشنهادی

تمرینی 2 درس 18

کد: 88111802
یازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

تمرینی 2 فارسی 11درس 16

کد: 88111602
یازدهم متوسطه
ادبیات و زبان فارسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تألیفی

کد: 2582
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

آزمون 12

کد: 97061046
یازدهم متوسطه
علوم و فنون ادبی (انسانی)
نوع آزمون
جامع