آزمون آنلاین آزمون 13

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97061028

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: انسانی

  موضوع آزمون : استدلال ریاضی, گزاره ها و ترکیب گزاره ها, تابع, توابع ثابت، چند ضابطه ای و همانی, توابع پلکانی و قدرمطلقی, اعمال روی توابع, شاخص های آماری, سری های زمانی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
45 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۶-۲۴آزمون های پیشنهادی

جامع - تألیفی

کد: 2448
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع

آزمون 18

کد: 97070012
یازدهم متوسطه
عربی
نوع آزمون
جامع

گام سوم، آزمون 6، (سنجشی)

کد: 8941
یازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

حد و پیوستگی - تألیفی

کد: 1460
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده