آزمون آنلاین آزمون 12

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97061046

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: انسانی

  موضوع آزمون : سبک عراقی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
علوم و فنون ادبی (انسانی)
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
22 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۶-۲۷آزمون های پیشنهادی

مثلثات - تألیفی

کد: 2014
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون 14

کد: 97061088
یازدهم متوسطه
عربی
نوع آزمون
جامع

جمع بندی یازدهم

کد: 10010
یازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
جمع بندی

ریاضی یازدهم

کد: 105
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب