آزمون آنلاین آزمون 12

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97061046

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: انسانی

  موضوع آزمون : سبک عراقی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
علوم و فنون ادبی (انسانی)
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
22 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۶-۲۷آزمون های پیشنهادی

هندسه تحلیلی و جبر - تألیفی

کد: 1527
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون شماره19 هندسه 2

کد: 97061070
یازدهم متوسطه
هندسه
نوع آزمون
جامع

درس دو - پایه یازدهم

کد: 55110203
یازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - تألیفی

کد: 2197
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جامع