آزمون آنلاین آزمون 12

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97061046

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: انسانی

  موضوع آزمون : سبک عراقی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
علوم و فنون ادبی (انسانی)
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
20
زمان پاسخ دهی
22 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۶-۲۷آزمون های پیشنهادی

عربی یازدهم

کد: 11069
یازدهم متوسطه
عربی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

جامع - کنکوری

کد: 3271
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
برگزیده

حد و پیوستگی - کنکوری

کد: 2653
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آمار و احتمال - تألیفی

کد: 2937
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده