آزمون آنلاین تعیین سطح

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97061052

  پایه تحصیلی: دهم متوسطه , یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: تجربی، ریاضی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
عربی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
10
زمان پاسخ دهی
20 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۶-۳۰آزمون های پیشنهادی

آزمون جمع بندی

کد: 10063
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
جمع بندی

آزمون جمع بندی

کد: 10016
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جمع بندی

آزمون جمع بندی

کد: 10017
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
جمع بندی

مفهوم تابع و تابع قدرمطلق

کد: 19021111148
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
سفارشی داوطلب