آزمون آنلاین آزمون17ریاضی و آمار2

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97070004

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: انسانی

  موضوع آزمون : گزاره ها و ترکیب گزاره ها, مستمر, توابع ثابت، چند ضابطه ای و همانی, توابع پلکانی و قدرمطلقی, سری های زمانی, شاخص های آماری, تابع

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
47 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۱۸آزمون های پیشنهادی

آزمون جمع بندی

کد: 10020
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
جمع بندی

گام پنجم، آزمون 8

کد: 9036
یازدهم متوسطه
فلسفه
نوع آزمون
طبقه بندی شده

درس دو - پایه یازدهم

کد: 55110203
یازدهم متوسطه
زبان انگلیسی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

حد و پیوستگی - تألیفی

کد: 3337
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده