آزمون آنلاین آزمون17ریاضی و آمار2

لیست آزمون های آنلاین

  کد آزمون : 97070004

  پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه

  رشته تحصیلی: انسانی

  موضوع آزمون : گزاره ها و ترکیب گزاره ها, استدلال ریاضی, توابع ثابت، چند ضابطه ای و همانی, توابع پلکانی و قدرمطلقی, شاخص های آماری, سری های زمانی

  تاریخ انقضاء : ندارد

نام درس
ریاضی
نوع آزمون
جامع
تعداد سوال
25
زمان پاسخ دهی
47 دقیقه
مبلغ
3,000 تومان
تاریخ ایجاد
۱۳۹۷-۰۷-۱۸آزمون های پیشنهادی

توابع نمایی و لگاریتم - کنکوری

کد: 3074
یازدهم متوسطه
ریاضی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون13

کد: 9329
یازدهم متوسطه
عربی
نوع آزمون
جامع

فصل 1 (جامع)

کد: 11110106
یازدهم متوسطه
شیمی
نوع آزمون
طبقه بندی شده

آزمون جمع بندی

کد: 10073
دهم متوسطه, یازدهم متوسطه, دوازدهم متوسطه
زیست شناسی
نوع آزمون
جمع بندی