خودآموز فارسی نهم


مشخصات:

  کد : 567

  محتوا: فارسی

  پایه تحصیلی: نهم متوسطه

  نوع محتوا: فصلی

  تعداد فایل ها: 16 عدد

  مبلغ: 9,500 تومان

  تاریخ انتشار: ۱۳:۱۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۸


توضیحات:

در این درسنامه مطالب به صورت درس به درس و براساس سه سطح زبانی، ادبی و فکری می آیند. دانش های زبانی شامل معنی واژه، واژه های هم خانواده، مترادف و متضاد، واژگان املایی و دستور زبان می شود. در دانش های ادبی نکات آرایه ها، اصطلاحات ادبی و تاریخ ادبیات مطرح می شود و در دانش های فکری، معانی و مفاهیم ابیات و عبارات می آید.
درابتدای هر درس نمودار «درآمدی بر درس» را داریم که خلاصه ای از مطالب آن درس را ارائه می دهد تا دانش آموزان با پیش زمینه ای مناسب، به درک و دریافت بهتری از مفاهیم درس برسند. در شرح و توضیح بیت ها، سه سطح زبانی، ادبی و فکری را بررسی شده است. در توضیح درس هایی که متن نثر دارند، ابتدا دانش های زبانی و ادبی را شرح داده و در ادامه معنی عبارت های مهم را آورده است. در پایان هر درس هم مجموعه لغات املایی آمده است.


ارسال دیدگاه