ریاضی دهم بازه های اعداد حقیقی

  کد درسنامه: 16

  درس: ریاضی

  رشته تحصیلی: تجربی ، ریاضی

  پایه تحصیلی: دهم متوسطه

  فصل: فصل اول

  نوع درسنامه: فصلی

  تاریخ انتشار: ۱۲:۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

بازه های اعداد حقیقی

فصل اول ریاضی دهم قسمت دوم

بازه های اعداد حقیقی

مدرس: دکتر داود عبداللهی

مدت زمان: 6 دقیقه

 

قسمت اول:  مجموعه های اعداد

قسمت سوم: مجموعه متناهی و نامتناهی

ارسال دیدگاه