ریاضی دهم متمم یک مجموعه

  کد درسنامه: 19

  درس: ریاضی

  رشته تحصیلی: تجربی ، ریاضی

  پایه تحصیلی: دهم متوسطه

  فصل: فصل اول

  نوع درسنامه: فصلی

  تاریخ انتشار: ۱۳:۲۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲

متمم یک مجموعه

فصل اول ریاضی متمم یک مجموعه

مدرس: دکتر داود عبداللهی

مدت زمان: 5 دقیقه

قسمت اول:  مجموعه های اعداد

قسمت دوم: بازه های اعداد حقیقی جلسه دوم

قسمت سوم: مجموعه متناهی و نامتناهی

ارسال دیدگاه