حل تمرین فصل اول

  کد درسنامه: 23

  درس: ریاضی

  رشته تحصیلی: تجربی ، ریاضی

  پایه تحصیلی: دهم متوسطه

  فصل: فصل اول

  نوع درسنامه: فصلی

  تاریخ انتشار: ۱۱:۰۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵

حل تمرین صفحه 13-12

فصل اول ریاضی حل تمرین صفحه 13-12

مدرس: دکتر داود عبداللهی

مدت زمان: 2 دقیقه

قسمت اول: مجموعه های اعداد

قسمت دوم: بازه های اعداد حقیقی جلسه دوم

قسمت سوم: مجموعه متناهی و نامتناهی

قسمت چهارم: حل تمرین فصل اول

قسمت پنجم:  متمم یک مجموعه

قسمت ششم: عضو های اجتماع دو مجموعه

 

ارسال دیدگاه