معمای شماره 242


راهنما
دعوت دوستان
سه مسافر خسته، به مهمان خانه ای رسیدند. آنها یک بشقاب کوفته نخودچی سفارش دادند. تا پیشخدمت غذا را بیاورد، هر سه کمی خوابیدند.
پس از مدتی یکی از مسافر ها بیدار شد و یک سوم کوفته ها را خورد بعد هم خوابید. کمی بعد، مسافر دوم بیدار شد و یک سوم کوفته های باقی مانده را خورد و دوباره خوابید. اندکی گذشت و مسافر سوم بیدار شد، او هم یک سوم کوفته های باقی مانده را خورد و خوابید. 
زمانی که پیشخدمت برای بردن ظرف غذا آمد، 8 کوفته داخل ظرف بود. پیشخدمت چند کوفته نخودچی برای سه مسافر آورده بود؟

پاسخ

  

27 تا


اسامی برندگان

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

برنده مسابقهیگانه شجاع معینی

یگانه شجاع معینی

برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام ۲۷؟

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

۲/۳=۸/۱۲
۲/۳=۱۲/۱۸
۲/۳=۱۸/۲۷
راه حل

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام . ۲۷ کوفته

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام وقت تون بخیر 💖
تعداد کل کوفته ها در ابتدا ۲۷ تا بوده😇

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

فعلا بیرونم و ذهنی حساب کردم رسیدم خونه رو کاغذ می‌نویسم با توضیح میفرستم 😁

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

نفر اول ۹ تا کوفته خورده
نفر دوم ۶ تا کوفته خورده
نفر اخر هم ۴ تا کوفته خورده
فعلا تا همین جاش که نیاز به نوشتن نداره و قابل تایپه فرستادم این که چجوری به این رسیدم هم می‌فرستم 😁

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام . ۲۷ کوفته بوده که اولین نفر ۹ عدد را خورده و ۱۸ تا مونده که نفر دوم ۶ تا را خورده و ۱۲ مونده و نفر سوم ۴ تا را خورده و ۸ تا مانده که جمعا ۲۷ کوفته میشه

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام وقت بخیر💕🌺
کل کوفته ها ۲۷ تا بوده
مرحله اول :
۱/۳×۲۷=۹ مقداری که نفر اول خورده
۲۷_۹=۱۸ مقدار باقی مانده
مرحله دوم :
۱/۳×۱۸=۶ مقداری که نفر دوم خورده
۱۸_۶=۱۲ مقدار باقی مانده
مرحله سوم :
۱/۳×۱۲=۴ مقداری که نفر سوم خورده
۱۲_۴=۸ مقدار باقی مانده

یگانه شجاع معینی  یگانه شجاع معینی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام خسته نباشید
۲۷ کوفته
۸ کوفته باقی مانده مقداری است که نفر سوم خورده پس ۸ یعنی ۲سوم ، ۸تقسیم بر ۲ میشود ۴ که مقداری است که نفر سوم خورده پس:
۴×۳=۱۲
۱۲ باقی مانده مقداری است که نفر دوم خورده پس ۱۲ یعنی ۲سوم و ۱۲ تقسیم بر ۲ میشود ۶ که مقداری است که نفر دوم خورده پس:
۶×۳=۱۸
و ۱۸ باقی مانده مقداری است که نفر اول خورده یعنی ۱۸ میشود ۲سوم و ۱۸ تقسیم بر ۲ میشود ۹ یعنی مقداری که نفر اول خورده پس:
۹×۳=۲۷

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام تعداد کوفته ها:27

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

خب الان رسیدم خونه اینم از جواب 😍
باید از اخر بیاییم به اول✅
نفر سوم یک سوم کوفته ها رو خورده پس در اصل دو سومش باقی مونده دیگه اگه دو سومش بشه ۸ تا کلش میشده ۱۲ تا
خب یعنی وقتی نفر دوم یک سوم کوفته هارو خورده دو سومش مونده دیگه دو سومش شده ۱۲ تا پس کلش میشه ۱۸ تا
حالا میرم سراغ نفر اول نفر اولم یک سوم خورده ، دو سوم باقی مونده شده ۱۸ تا پس کلش میشه ۲۷ تا😇
یعنی در ابتدا پیشخدمت ۲۷ تا کوفته برای مسافر ها اورده😍

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

27 کوفته؟

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

27 کوفته
نفر اول ⅓×27=9
نفر دوم ⅓×۱۸=۶
نفر سوم⅓×12=4
12-۴=8 کوفته باقی مانده

ستایش غلامی  ستایش غلامی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام خسته نباشید
جواب میشه ۹ ؟؟!

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون خیر مجدد تلاش کنید

ارسال دیدگاه