1. خانه
  2. سرگرمی های دانش آموزی
  3. مسابقه پرگاس معما

سرگرمی هوش؛ سرگرمی جذاب پرگاس معما


توضیحات مربوط به پرگاس معما

  • ابتدا عضو سامانه پرگاس شوید.
  • سرگرمی پرگاس معما روزهای زوج از ساعت 10 صبح شروع می شود.
  • دقت کنید پاسخ های ارسالی شرکت کنندگان بایستی ساعت 10 الی 22 بارگذاری شده باشد.
  • پاسخ معما در همان روز ساعت 22 شب نمایش داده می شود.
  • معمای طرح شده مناسب مقاطع مختلف دانش آموزی می باشد.
  • جواب معما به صورت دیدگاه بایستی ارسال شود.
  • به تمام برنده ها معادل امتیاز معما و به نفر اول دو برابر بقیه امتیاز اعطا می گردد.
زمان ارسال جواب معما از ساعت 10 تا 22 می باشد و کارشناس بین ساعت 20 تا 22 پاسخ های ارسالی را بررسی و راهنمایی های لازم را انجام می دهد، محدودیت تعداد ارسال جواب برای معماها برداشته شده است. طبق روال قبل به اولین جواب درست دو برابر بقیه برنده ها جایزه تعلق می گیرد.
تذکر: تمام جواب های ارسالی شرکت کنندگان از ساعت 20 تا 22 بررسی و نمایش داده می شود لطفا قبل از ساعت 20 از ارسال دیدگاه های بی مورد اجتناب کنید. با تشکر، گروه پشتیبانی پرگاس