معمای شماره 244


راهنما
دعوت دوستان
می خواهیم هر یک از خانه های جدول زیر را با یکی از رنگ های سبز ، آبی ، قرمز ، زرد و یا مشکی رنگ کنیم طوریکه :
1) در هیچ سطری دو خانه همرنگ نداشته باشیم.
2) در هیچ ستونی دو خانه همرنگ نداشته باشیم.
3) در هیچ یک از دو قطر خانه همرنگ نداشته باشیم.
خانه ای که با * مشخص شده است، باید چه رنگی بشود؟

پاسخ

  

پاسخ


اسامی برندگان

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

برنده مسابقهزهرا خاوری رسا

زهرا خاوری رسا

برنده مسابقهنگار ربیعی

نگار ربیعی

برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام ابی

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

.

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام . آبی

زهرا خاوری رسا  زهرا خاوری رسا
پاسخ
1 سال پیش
0 0

جواب آبی میشه

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام وقت بخیر🌺
جواب : آبی

نگار ربیعی  نگار ربیعی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

این هم تصویرش🌺💕

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

آبی

نگار حسن زاده  نگار حسن زاده
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام ، وقتتون بخیر🌸
رنگ آبی

آیدا حسین زاده  آیدا حسین زاده
پاسخ
1 سال پیش
0 0

زرد

تیم پشتیبانی پرگاس

تصویر نحوه پر کردنتون رو بفرستید

اسما رضاعی  اسما رضاعی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام
جواب معما -» آبی

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام وقت تون بخیر 💖
باید ابی رنگ بشه💙

ارسال دیدگاه