معمای شماره 252


راهنما
دعوت دوستان
64 عدد پشت سر هم نوشته شده اند. میانگین این اعداد برابر 64 است. می دانیم میانگین 36 تا از این اعداد برابر 36 است. میانگین 28 عدد دیگر چند است؟

پاسخ

  

پاسخ


اسامی برندگان

برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

برنده مسابقهمهدیه نادری

مهدیه نادری

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

100

ساجده کرامتی تولایی  ساجده کرامتی تولایی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

100
36×36=1296
64×64=4096
4096-1296=2800
2800÷2۸=100

مریم هدایتی فر  مریم هدایتی فر
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام
اون 36 تا به ترتیبه؟ از اول یا از اخر؟

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام مشخص نیست

پریا میرشاهی  پریا میرشاهی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام
(۶۴×۶۴-۳۶×۳۶)÷۲۸=۱۰۰

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام جواب این میشه صفر که 🙂
قبول می کنیم شاید به خاطر از چپ بودن ریاضی برعکس شده

مریم هدایتی فر  مریم هدایتی فر
پاسخ
1 سال پیش
0 0

😧🤕

عسل پوراسحاقی  عسل پوراسحاقی
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام وقت تون بخیر
عدد ۵۲

تیم پشتیبانی پرگاس

سلام ممنون خیر

مریم هدایتی فر  مریم هدایتی فر
پاسخ
1 سال پیش
0 0

۲۸۰۰

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر

مریم هدایتی فر  مریم هدایتی فر
پاسخ
1 سال پیش
0 0

میانگین=۲۸

تیم پشتیبانی پرگاس

خیر

مهدیه نادری  مهدیه نادری
پاسخ
1 سال پیش
0 0

سلام وقت بخیر 💖🌸
میانگین : 100

مهدیه نادری  مهدیه نادری
پاسخ
1 سال پیش
0 0

《 64 × 64 = 4096 》
《 36 × 36 = 1296 》
《 4096 - 1296 = 2800 》
《 2800 ÷ 28 = 100 》

ارسال دیدگاه